Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat

A www.galiandras.hu és az összes hozzá tartozó oldalakra (továbbiakban galiandras.hu) történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályaival összhangban lehetséges.

Adat és információkezelés

Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos jogot.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes információi biztonságban legyenek. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra.

A weboldalon megfogalmazott célra történő felhasználáshoz való hozzájárulásnak és jóváhagyásnak minősül, ha a felhasználó saját adatait bármely, az oldalon található kérdőíven, levélben, vagy a kapcsolattartó telefonszámunkon szóban megadta. Tudatjuk Önnel, hogy üzleti partnereink is megkaphatják az Ön elérhetőségét és adatait, természetesen csak abban az esetben, ha az Ön által igényelt szolgáltatásokat valamely partner, vagy alvállalkozó cég végzi.

Vállalkozásunk rögzíti az Ön által megadott adatokat. Miután megosztotta velünk adatait (honlapunkon, telefonon, e-mailben, szerződésben, megrendelőlapon), egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat üzleti tevékenységünk során felhasználjuk, kapcsolatba lépjünk Önnel. Ugyanakkor megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérését, kérdését e-mailben jelezze nekünk.

Az Ön által megadott információkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az információk valótlanok, valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, megtehetjük a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Ha a tanúsítvány elkészítéséhez szükséges megrendelői adatszolgáltatásban hiba volt (pl.: téves személyes adat, elírás, téves adatok az épületről, stb.), az okozott bármilyen következményért, kárért, hátrányért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az adatszolgáltatás hitelességét a megrendelő aláírásával igazolja a megrendelőlapon. Ha a megrendelőlapon hibás adatok szerepelnek és így a tanúsítvány is hibás adatokkal került kiállításra, a javítás és újra kiállítás költségeit a megrendelő fedezi, mely az eredeti szolgáltatás árának 50%-a. Természetesen részünkről mindent megteszünk, hogy ezt elkerüljük.

Információ tartalom

A galiandras.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon szereplő adatok és információ helyes és megfelelő legyen, de nem vállalhat felelősséget azért a kárért, amely ezen információ felhasználásából keletkezett. Az oldalon található tartalom felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért, a weboldal tulajdonosa felelősséget tehát nem vállal. A honlapon található információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, ezek pontosságára, teljességére a honlap tulajdonosa, üzemeltetője nem vállal garanciát. Ezen megállapítások a galiandras.hu teljes tartalmára vonatkoznak. Felhívjuk a tisztelt látogató figyelmét, hogy munkatársainkkal történő egyeztetés során adott információk felülírhatják a honlapon található információkat. Az árváltoztatás és visszalépés jogát fenntartjuk.

Minden jog fenntartva. Az oldal bármely tartalmának másolása, bárminemű felhasználása csak a tulajdonos engedélyével lehetséges.

Oldalhasználat

A honlapon található, más oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a galiandras.hu-t elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetőinek számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a galiandras.hu felelősséget értelemszerűen nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem került sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a galiandras.hu felelősséget nem vállal.

Bizonyos esetekben gyűjthetünk olyan jellegű adatokat, amely a honlap felhasználásának paramétereit tartalmazza, pl. a számítógép egyedi azonosítását szolgáló IP-cím, vagy URL cím, amely a honlap felhasználását megelőzte vagy követte. Ezek a módszerek kizárólag adminisztrációs vagy technikai célokat szolgálnak. Ezeket az információkat nem kapcsoljuk össze az Ön által közölt személyes azonosításra alkalmas információkkal.

A honlap használatával elfogadja a Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozatban leírtakat. Kérjük, ha a fent leírt kijelentéseket nem fogadja el, ne használja holnapunkat. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, vegye fel velünk a kapcsolatot.